Performance Opleiding - Toneelacademie Maastricht

LuukVerbetert2S
LUUK VAN GILS
DE WERELDVERBETERAAR

Monoloog die te tijdsgeest vangt.

De domoor slaagt in zijn voornemens
De domoor verwezenlijkt
De Twijfelaar ziet alles uiteenvallen

Ik ben een tobber
De onheilsprofeet
De nihilist
De wereldverbeteraar

Duur van de voorstelling: 55 minuten

Concept: Sander van Egmond en Luuk van Gils | Spel: Luuk van Gils | Regie: Sander van Egmond | Begeleiding: Paul Slangen | Tekst: Thomas Bernhard | Met dank aan: Paul Slangen, Frans Hendrickx, Daniël van Hauten, Jean-Paul Caelen, Tim Scheffer, Jacqueline van Dongen, Toneelacademie Maastricht en Toneelgroep Maastricht.

Contact@luukvangils.nl
SandervanEgmond@hotmail.com
http://www.luukvangils.com
.


LuukVerbetert1sSX6K96ILOUA5K7GH