Performance Opleiding - Toneelacademie Maastricht

Gent Master of Arts in de kunstwetenschappen

De opleiding:
Duur: 1 jaar.
Kosten: € 961,90.
Taal: Nederlands en Engels. Instituut: Universiteit van Gent
Inhoud van master Beeldende kunst en Architectuur:
Je neemt twee seminaries op uit een aanbod van 5 onderzoek seminaries die diverse aspecten van het vakgebied behandelen: Technologie van de beeldende kunsten; Iconologie; Moderne en actuele kunst; Kunst, interieur en design; Mode en architectuur. De behandelde thema’s vertrekken vanuit actuele problematieken, noden en/of vraagstellingen. Je zult, al dan niet in groep, autonoom onderzoek uitvoeren over een specifiek thema en kritisch doordachte resultaten mondeling en schriftelijk leren presenteren. Vaak bevatten de onderzoek seminaries ook een meer praktische component, met aandacht en relevantie voor het werkveld en in samenwerking met professionele instellingen.

Link:
https://studiekiezer.ugent.be/master-of-arts-in-de-kunstwetenschappen/2021

met dank aan Leon de Vrede

Pasted Graphic
SX6K96ILOUA5K7GH